Marketing audit

28 augustus 2018

Posted in Bedrijven en Bedrijfsleven

Voor veel bedrijven wordt er een marketingbeleid uitgevoerd, maar hier wordt niet bekeken wat het resultaat ervan is. Wat is de verwachting van het beleid en hoe is het opgezet? Ted-B Associates is een groep die gespecialiseerd is in het uitvoeren van een marketing audit. Dit zal nog voor veel organisaties een onbekend terrein zijn, maar het is zeker de moeite waard om uit te voeren. Wat voor de ene organisatie effectief is binnen de marketing, geeft bij de andere organisatie de verkeerde uitkomsten. Wat door Ted-B wordt aangegeven is dat objectieve en kritische blik essentieel is voor het opzetten van een marketing. Reden hiervoor is dat een buitenstaander beter kan beoordelen wat nodig is om de diensten van de organisatie onder de aandacht te brengen. Dit kan bij een marketing audit in kaart gebracht worden. Een objectieve partij ziet direct de uitzonderlijke eigenschappen van een bedrijf, maar ook de ontbrekende factoren. Daardoor kan juist iemand als Ted-B met een goede marketing audit uitzoeken hoe een goede marketingcampagne op te zetten. Een die het bedrijf naar een ander niveau brengt en juist nieuwe klanten en andere contacten oplevert. Lees op de website ted-b.com wat zij voor de onderneming kunnen betekenen in hun marketingstrategie.

Wat houdt een marketing audit in?

Het doel van een marketing audit is om uw organisatie een sterke of sterkere positie in de markt te geven. Dit doen ze door een uitvoerige analyse en daarmee de kansen en bedreigingen in kaart te brengen. Zowel interne invloeden als externe invloeden worden hierin meegenomen, wat voorkomt dat niets over het hoofd wordt gezien. Uiteindelijk krijgt u hiermee een beeld van de punten die de organisatie juist sterk maken in de markt, ook eigenschappen die het bedrijf kan verbeteren. Uitgezocht wordt hoe de sterke punten dusdanig toegepast kunnen worden, dat de verbeterpunten ook opgelost worden. Met een marketing audit stelt Ted-B Associates de suggesties op die uiteindelijk leiden tot het aanpassen of opstellen van:

  1. Een marketingstrategie
  2. Het marketingbeleid
  3. De marketingorganisatie

Om deze drie goed op te stellen wordt ook het personeel meegenomen en hun aanwezige vaardigheden. Ook hier kunnen zwakke en sterke punten meegenomen worden. Wanneer men erachter komt dat bijvoorbeeld de klantenservice sterk naar boven komt, dan kan dat benadrukt worden in een marketingcampagne. Komt eruit dat de dienstverlening op bepaalde vlakken zwak scoort, dan zal dat een verbeterpunt zijn in het marketingbeleid. Ook bij een marketing audit is ruimte voor sterke en zwakke punten. Dit is niet meer dan normaal. Het is ook niet per se een terechtwijzing voor uw organisatie, enkel een advies waarmee jouw organisatie verder kan ontwikkelen.

Waarom Ted-B Associates?

Wat helpt als de organisatie besluit een marketing audit uit te laten voeren, is het betrekken van een deskundig bureau als Ted-B Associates. Naast hun objectieve kijk, zijn ze ook gespecialiseerd op marketing gebied. Met de tool Ted-B SMST zetten zij een marketing audit voor u op en kunnen zij de ontwikkeling van uw bedrijf duidelijk in beeld brengen. Aan de hand van 84 stellingen wordt er een rapportage opgesteld die met u wordt besproken. De rapportage wordt tevens goed geanalyseerd, zodat de organisatie weet hoe zij de verbeterpunten kunnen aanpakken. Heeft u zelf toch geen idee hoe dit het beste aan te pakken? Dan kan Ted-B u bijstaan in het uitvoeren van de suggesties die uit de marketing audit komen. Alles is bespreekbaar, zodat u een doelgericht en gestructureerd marketingbeleid kunt opstellen. Ga naar de website ted-b.com om uit te zoeken of een marketing audit iets is voor uw onderneming. Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn