Management development in Den Haag

1 december 2018

Posted in Bedrijven en Bedrijfsleven

Bedrijven en organisaties groeien, ten minste als het goed is. Om als organisatie met je tijd mee te gaan, zeker in een zeer snel veranderende tijd met volop mogelijkheden, moet er continue gekeken worden naar hoe het beter kan. Management development in Den Haag kan bedrijven en organisaties helpen om ontwikkelingen beter door te voeren, en dat niet alleen. Met de juiste management development kan je er als organisatie tevens voor zorgen dat je een maximaal resultaat bereikt. Laten we het concreet maken. Management development houdt zich bezig met het managen van ontwikkelen binnen organisaties. Bij bijvoorbeeld twee bedrijven die samengaan, een fusie of een structurele verandering binnen een organisatie, zullen werknemers een andere positie krijgen of in moeten nemen. Wanneer de structuur van een bedrijf verandert, verandert ook de rol van iedereen die in een bedrijf werkt, en dat kan best wel ingrijpend zijn. Veel mensen, zeker wanneer ze lange tijd op een bepaalde functie hebben gezeten, vinden het lastig om de omslag naar een andere positie te maken. Natuurlijk heb je ook altijd te maken met verschillende type mensen. De een vindt het geweldig om de uitdaging aan te gaan, de ander voelt zich wellicht in het nauw gedreven of vreest voor een ongunstige uitkomst van de reorganisatie of fusie. Management development in Den Haag stelt de belangrijkste vragen en legt de nadruk op het samen groeien. De kracht van een goede samenwerking mag niet onderschat worden en moet worden aangeboord om de juiste stappen voorwaarts te maken. Dat wil zeggen dat je met management development in Den Haag aandacht besteedt aan de doelen die er bereikt moeten worden maar die ook, indien dat niet of onvoldoende het geval is, helder maakt. Management development richt zich dan ook in het bijzonder op het managementteam. Wanneer iemand gewend is om in dienst van een manager bepaalde taken te vervullen, dan kan het vreemd aanvoelen om ineens de schoenen van een manager aan te trekken. Mensen moeten hierin begeleidt worden middels management development in Den Haag. Met fusies zal de cultuur van een organisatie veranderen en zoals dat geldt voor iedere cultuur, raken mensen daaraan gehecht en gewend. Verandering wordt dan vaak ook niet meteen toegejuicht maar kan – in tegendeel – erg veel weerstand opleveren. Annet Verbeek management development in Den Haag kan jouw team versterken en er voor zorgen dat management development goed verloopt. Op die manier kun je alles uit de nieuwe en toekomstige ontwikkelingen halen en heeft iedereen eenvoudigweg ook meer plezier. Annet Verbeek:

 

  • Werkt op persoonlijke wijze;
  • Bespreekt en helpt met het helder maken van de toekomstdoelen;
  • Zorgt voor helderheid in management development in Den Haag.

 

Management development Den haag en leiderschap

Binnen organisaties kritische vragen stellen kan nooit kwaad en is in sommige gevallen ook hard nodig. Management development Den haag gaat over leiderschap, over mensen en hoe we het beste samen kunnen werken om te ontwikkelen als managing team. Annet Verbeek heeft kan met haar ruime ervaring wellicht wat voor jouw organisatie betekenen. Ze groeide op als sensitief kind en was als jong bezig met het analyseren van de ander. Ze keek naar de ander en probeerde oplossingen te zoeken wanneer er weerstand optrad. Binnen organisaties neemt ze deze kunst mee. Ze wil mensen graag helpen in beweging te komen en denkt met organisaties mee over hoe ze dit kunnen realiseren.

 

Neem contact op

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? In dat geval raden we je aan om contact op te nemen met Annet. Ze luistert graag naar jouw verhaal en kan eventueel direct aan de slag gaan om te kijken waar de schoen wringt en waar dingen kunnen worden verbeterd. Kijk op annetverbeek.com

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn